Personlig udvikling med Naturen som Medicin kan foregå på forskellige måder og i forskellige prisklasser.

Hos Naturen Som Medicin er der tid og plads til at klienten kan mærke ind og reducere stress og angst på en naturlig måde.

Fælles for de forskellige valgmuligheder er at klienterne får konkrete redskaber til selvindsigt.

Naturen som medicin er et privat supplement til det offentlige sundhedssystem.

Dyr og natur beroliger menneskers nervesystem og reducerer stress og angst på en naturlig måde.

Her tilbydes autismeudredning af voksne ved konsultationer i naturen og hesteassisteret terapi mod stress og angst ved speciallæge i almen medicin Anna Maria Olsen.

Hvad du kan bruge det til

Det er typisk stressramte kvinder og kvinder og voksne autister som har stor glæde af personlig udvikling med Naturen som Medicin.

Især autisme udredningerne er tænkt som et redskab til større selvindsigt og selvforståelse og kan bruges til at sætte skub i en personlig udvikling.

Natur og hesteassisteret terapi kan med fordel bruges til at:

 • Omdanne stress og udbrændthed til overskud og livsglæde.
 • Give slip på behov for kontrol og angst i tillid.
 • Styrke selvværdet gennem klarhed over indre ressourcer og unikke kvaliteter.
 • Traumebearbejdning uden retraumatisering.
 • Klarhed over autisme gennem autismeudredning og sendiagnostik af voksne.
 • Styrke sociale og kommunikative kompetencer ved autisme.
Anna Maria’s opgave i konsultationerne er at give klienten sparring på de ting klienten bringer frem. Klienterne bliver støttet i at få klarhed over deres indre ressourcer og styrker. Dette medfører at det føles trygt at tage små men betydningsfulde skridt, så drømme kan blive realiseret gennem inspirerede handlinger.

Hvordan virker det?

Naturen og hestene beroliger menneskers nervesystem på en naturlig måde, så det bliver trygt at tage små skridt af stor betydning.

Det handler om at lytte til sig selv, og sin indre vejledende stemme, for at arbejde hen imod det, som giver en indre følelse af inspiration og glæde.

Anna Maria er den eneste i Danmark som både er speciallæge i almen medicin og uddannet hesteassisteret terapeut og har mangeårig erfaring med samtaleterapi mod stress, angst og traumer.

Overvejer du om det Anna Maria tilbyder er et match til dig tilbydes du et gratis online møde.

Er du ikke klar til at investere i et skræddersyet forløb med natur- og hesteassisteret terapi, har Anna Maria et hav af andre muligheder til dig.

Du kan vælge at fordybe dig i en af hendes bøger, eller se de gratis videoer hun har lagt på YouTube.

Du er også meget velkommen til at følge Anna Maria og Naturen som Medicin på Facebook.

Kontakt Anna Maria og få klarhed over dine muligheder.

Her er lidt flere gratis lækkerier til dig

Anna Maria se spidskompetence er at støtte voksne kvinder indenfor det autistiske spektrum i at få klarhed over deres indre ressourcer og unikke medfødte kvaliteter, så selvværdet styrkes på en naturlig måde.

Det gør hun ved at skabe et trygt rum med tid og plads til samtaler i bålhytten og ude ved hestene uden flere måneders ventetid.

Bøger udgivet af forlaget Naturen Som Medicin:
Personlig udvikling
Hellena arbejder med en klient
Styrelsen for Patientsikkerhed har talt

Styrelsen for Patientsikkerhed har afsluttet sagen hvor en anonym havde lavet en indberetning af Naturen som Medicin.

Kort fortalt drejede sagen sig om at indberetteren syntes Anna Maria’s tilbud og markedsføring var usædvanlig, og ville have svar på om man som speciallæge i almen medicin må foretage udredning af autisme hos voksne i naturen ude ved hestene.

Vurdering
Styrelsen finder dine udtalelser relevante, forklarende og vel-reflekterende over eget faglige virke.
Journalerne er fyldestgørende og tidstro.
Generelt vurderer styrelsen således, at du udviser tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i dit faglige virke.

Fremadrettet
Vi vurderer ud fra det fremsendte materiale, at der ikke er behov for at følge din faglige virksomhed længere, hvorfor vi ikke foretager os yderligere i sagen og afslutter denne.

Nu har Anna Maria papir på at det hun foretager sig med konsultationer i naturen er fagligt begrundet og overholder autorisationsloven.

… Og så er det en ret fed blåstempling af Naturen som Medicin, hvor Anna Maria har skabt en ramme hvor hun kan fungere som læge på den måde som giver mening for hende.

Generelle informationer

Lægehenvisning

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen. Det betyder, at du ikke kan få tilskud fra den offentlige sygesikring, selvom du har en henvisning fra lægen.

De klienter Anna Maria modtager er private klienter.

Muligheder for tilskud

Der er ikke mulighed for at få tilskud.

Afbud

Bliver du forhindret i at møde op til den aftalte tid, bedes du melde afbud senest 24 timer før aftalt tid. Afbud modtaget senere vil blive afregnet med fuld pris.

Og så lidt kedeligt og praktisk:

Håndtering af persondata

Når du indgår i et samtaleforløb hos mig, er der nogle rammer, der er gældende på følgende områder:

Tavshedspligt

Som læge har jeg tavshedspligt om det klienterne fortæller under vores samtaler.

Journalpligt

Det er lovpligtigt, at lægen noterer og opbevarer oplysninger om dig vedrørende sociale og helbredsmæssige forhold, der har betydning for vurdering og behandling.

Personoplysninger

Jeg noterer og opbevarer oplysningerne med det formål at yde en god behandling af dig under forløbet, og endvidere at kunne gennemføre de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Der noteres således oplysninger om dig til afregningsformål. Oplysningerne bliver opbevaret sikkert og fortroligt.

Videregivelse af oplysninger

Helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger vil kun blive videregivet med dit samtykke.

Oplysninger, der er registreret til afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i den udstrækning, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Oplysningspligt og underretningspligt

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg som læge oplysningspligt i forhold til at forebygge skaden. Ved alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har en læge underretningspligt.

Hvor længe opbevares oplysningerne

Din journal slettes normalt 5 år efter seneste notering.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares, så længe det er nødvendigt.

Kontakt Anna Maria

Er du blevet lun på et forløb med personlig udvikling hos naturen som medicin, så kontakt Anna Maria for et gratis online møde.

KONTAKT ANNA MARIA

Hesteassisteret terapi er en samtale i naturen mellem mennesker og er et effektivt supplement til at styrke den mentale trivsel i Danmark.

Anna Maria arbejder IKKE med børn og unge, og der tilbyder INGEN ridning hos Naturensommedicin.dk.

Der ydes ingen form for lægekonsultationer eller behandlinger hos Naturensommedicin.dk.

Ved behandlingskrævende fysiske og psykiske sygdomme skal du kontakte relevante specialister. 

Hvis du har specifikke spørgsmål om enhver medicinsk sag, skal du kontakte din læge.

Du bør aldrig forsinke lægehjælp, afvise lægehjælp eller afbryde en igangværende lægebehandling på grund af oplysninger på denne hjemmeside eller ved deltagelse i samtaler/forløb/kurser/workshops.

FORSIDEN

LÆS OM ANNA MARIAGratis møde

Hvad er et gratis møde?   Et gratis møde er en online samtale med Anna Maria som foregår over video. Samtalen varer ca 30 minutter og er din mulighed for at mærke ind om Anna Marias metoder er et match til dig.   For at vi begge kan forberede os til samtalen og gå lige […]


Indre barn

Til dig som søger et naturligt supplement til psykologsamtaler i trygge rammer med tid og plads til dig.

Indre barn kontakt og healing ved læge Anna Maria er til voksne, som har brug for individuel sparring og støtte til at aktivere indre ressourcer.

Du får:
  • Tid og plads til at mærke ind og skabe kontakt til dit indre barn.
  • Intuitiv tolkning af kort med indre dyr og børn, så du får aktiveret dine indre ressourcer og får hele dig selv med videre.
  • Individualiseret sparring ved læge Anna Maria Olsen med fokus på din situation og de udfordringer du står overfor.
  • Inspirerende og motiverende ord så du kan folde dit fulde potentiale ud på en kreativ måde.
  • E-mail med billeder af kortene fra oplægget med "Ud af mørket ind i lyset" af Britta Baumann.
Åbningstider:
 • Fysiske konsultationer i bålhytten

  Følgende tidsrum er åbne for tidsbestilling:

  Tirsdag - fredag 10 - 12


Screening for autisme i naturen

Til dig som som er voksen og ønsker en screening for autisme i naturen med kort ventetid.

Vurdering Styrelsen finder dine udtalelser relevante, forklarende og vel-reflekterende over eget faglige virke. Journalerne er fyldestgørende og tidstro. Generelt vurderer styrelsen således, at du udviser tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i dit faglige virke. Fremadrettet Vi vurderer ud fra det fremsendte materiale, at der ikke er behov for at følge din faglige virksomhed længere, hvorfor vi […]

Klienten får:
  • En 5-6 timers konsultation i naturen ved speciallæge i almen medicin Anna Maria Olsen.
  • En skriftlig rapport over e-mail med præcis beskrivelse, konklusion og anbefalinger.
  • En online tilbagemeldingssamtale hvor den skriftlige rapport bliver gennemgået.
Investeringen:
 • Udvidet screening for autisme i naturen:

  Bliv udredt for autisme i naturen ved læge Anna Maria Olsen.

  Pris: 15000 kr (inkl moms) 

Åbningstider:
 • Konsultationerne i naturen foregår med start kl 10 og varer 5-6 timer på hverdage.

   

  Tilbagemeldingssamtalen 14 dage efter konsultationen i naturen kan lægges på hverdage i tidsrummet 13 - 16 


VÆRDIG

Dig som vil genfinde gnisten på en blid og naturlig måde vil kunne få stor glæde af bogen "Værdig"

Kriser kræver fokus på feminine energier I krisesituationer, som dem vi lige nu oplever både i de private økonomier og i det offentlige sundhedssystem, bliver fokus på egenomsorg ofte erstattet af maskulin energi med fokus på effektivitet og kamp. De maskuline energier overtager dagsordenen. Men det er lige præcis i krisesituationer at behovet for at […]

Værdig
 • Værdig er en åben og ærlig fortælling om hvordan dyr og natur har en beroligende effekt på menneskers nervesystem og hvorfor hesteassisteret terapi er en effektiv metode til at styrke den mentale trivsel i Danmark på en blid og naturlig måde.


Konsultationer i naturen

Til dig som søger et naturligt supplement til psykologsamtaler i trygge rammer med tid og plads til dig.

Konsultationer i naturen ved læge Anna Maria er til dig som har, brug for individuel sparring og støtte som et supplement til psykolog.

Åbningstider:
 • Konsultationerne i naturen varer 2 timer med start kl 10 på hverdage.

   

  Den online samtale 14 dage efter konsultationen i naturen kan lægges på hverdage i tidsrummet 13 - 16 


Individuelle forløb med hesteassisteret terapi

Til dig som vil arbejde videre i dybden 1:1 ved Anna Maria og hestene for maksimal støtte hele vejen.

Individuelle forløb med hesteassisteret terapi ved læge Anna Maria er til autistiske kvinder med stress, som har brug for sparring og støtte for at genfinde gnisten på en naturlig måde. 

Klienten får:
  • 3 måneder med tid og plads til at mærke ind og finde sine indre ressourcer og kvaliteter frem i sig selv.
  • 6 konsultationer enten fysisk i naturen/bålhytten, ved hestene, online eller en blanding. Klienten bestemmer og vælger selv den fordeling (fysisk/online) der giver mest mening.
  • Individualiseret pakkeløsning med fokus på klientens situation og de udfordringer klienten står overfor.
  • En tryg ramme i naturen så klienten kan arbejde i dybden med sig selv.
  • Mulighed for sparring over e-mail de 3 måneder forløbet varer.
Åbningstider:
 • Du har mulighed for at lægge dine fysiske konsultationer ude ved hestene á 120 minutters varighed i følgende tidsrum:

  Hverdage: 10-12

   

  Online konsultationer á 60 minutters varighed er mulige i følgende tidsrum:

  Hverdage: 13-16


Hesteassisteret terapi

Dig som kan selv, vil selv og gør selv, vil kunne få stor glæde af bogen "Hesteassisteret terapi"

Heste hjælper kvinder med angst og stress Hesteassisteret terapi er den første bog om hesteassisteret terapi på dansk. Hesteassisteret terapi er til voksne sensitive kvinder, der som forfatteren selv, er i risiko for at opleve stress og angst. Anna Maria Olsen er uddannet læge og har i sine år som praktiserende læge brugt samtaleterapi til […]

Hesteassisteret terapi
 • Den første bog på dansk om hesteassisteret terapi har set dagens lys.

  Læs i bogen om hvordan du kan bruge naturen og hestene til at styrke din mentale trivsel og lindre tilstande som stress og angst på en blid og naturlig måde. 


Lindring af angst

Hestene støtter mine klienter med at finde ind til angstens kerne, så de kan opløse angst helt naturligt.

Invester i en pakkeløsning med hesteassisteret terapi hvis du har en angst du vil til bunds i, så den opløser sig.

Åbningstider
 • Klienten har mulighed for at lægge sine fysiske konsultationer ude ved hestene á 120 minutters varighed i følgende tidsrum:

  Hverdage: 10-12

   

  Online konsultationer á 60 minutters varighed er mulige i følgende tidsrum:

  Hverdage: 13-16


Traumer

Hestene hjælper mennesker med at forløse traumer og blokeringer på en naturlig måde.

Invester i en pakkeløsning med hesteassisteret terapi hvis du har traumer og blokeringer du vil forløse.

Åbningstider
 • Klienten har mulighed for at lægge sine fysiske konsultationer ude ved hestene á 120 minutters varighed i følgende tidsrum:

  Hverdage: 10-12

   

  Online konsultationer á 60 minutters varighed er mulige i følgende tidsrum:

  Hverdage: 13-16


Denne hjemmeside bruger cookies, så for at kunne give dig den bedste oplevelse med at bruge siden, skal du acceptere min brug af cookies.   Læs mere