Personlig udvikling med Naturen som Medicin kan foregå på forskellige måder.

Hos Naturen Som Medicin er der tid og plads til at klienten kan mærke ind og genfinde gnisten på en naturlig måde.

Fælles for de forskellige valgmuligheder klienterne tilbydes er at de giver redskaber til at arbejde i dybden med sig selv, så klienten får hele sig selv med videre uden løse ender.

Anna Maria se spidskompetence er at støtte voksne kvinder med autisme i at få klarhed over deres indre ressourcer og unikke medfødte kvaliteter, så selvværdet styrkes på en naturlig måde.

Det gør hun ved at skabe et trygt rum med tid og plads til samtaler i bålhytten og ude ved hestene uden flere ugers ventetid.

Styrelsen for Patientsikkerhed har talt

Styrelsen for Patientsikkerhed har afsluttet sagen hvor en anonym havde lavet en indberetning af Naturen som Medicin.

Kort fortalt drejede sagen sig om at indberetteren syntes Anna Maria’s tilbud og markedsføring var usædvanlig, og ville have svar på om man som speciallæge i almen medicin må foretage udredning af autisme hos voksne i naturen ude ved hestene.

Vurdering
Styrelsen finder dine udtalelser relevante, forklarende og vel-reflekterende over eget faglige virke.
Journalerne er fyldestgørende og tidstro.
Generelt vurderer styrelsen således, at du udviser tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i dit faglige virke.

Fremadrettet
Vi vurderer ud fra det fremsendte materiale, at der ikke er behov for at følge din faglige virksomhed længere, hvorfor vi ikke foretager os yderligere i sagen og afslutter denne.

Nu har Anna Maria papir på at det hun foretager sig med konsultationer i naturen er fagligt begrundet og overholder autorisationsloven.

… Og så er det en ret fed blåstempling af Naturen som Medicin, hvor Anna Maria har skabt en ramme hvor hun kan fungere som læge på den måde som giver mening for hende.

Se det aktuelle katalog

Få et godt overblik over hvilke ydelser og produkter, som udbydes aktuelt i kataloget.

Bøger udgivet af forlaget Naturen Som Medicin:
Personlig udvikling
Hellena arbejder med en klient
Hesteassisteret terapi er en samtale i naturen mellem mennesker og er et effektivt supplement til at styrke den mentale trivsel i Danmark.

Anna Maria arbejder IKKE med børn og unge, og der tilbyder INGEN ridning hos Naturensommedicin.dk.

Der ydes ingen form for lægekonsultationer eller behandlinger hos Naturensommedicin.dk.

Ved behandlingskrævende fysiske og psykiske sygdomme skal du kontakte relevante specialister. 

Hvis du har specifikke spørgsmål om enhver medicinsk sag, skal du kontakte din læge.

Du bør aldrig forsinke lægehjælp, afvise lægehjælp eller afbryde en igangværende lægebehandling på grund af oplysninger på denne hjemmeside eller ved deltagelse i samtaler/forløb/kurser/workshops.

Kontakt Anna Maria

Tænker du at et forløb med personlig udvikling hos naturen som medicin kunne være noget for dig, så kontakt Anna Maria.

KONTAKT ANNA MARIA

FORSIDEN

LÆS OM ANNA MARIA

KØB BOGEN “HESTEASSISTERET TERAPI”

KØB BOGEN “VÆRDIG”
Personlig udvikling
Matrix arbejder med en klientIndre barn

Til dig som søger et naturligt supplement til psykologsamtaler i trygge rammer med tid og plads til dig.

Indre barn kontakt og healing ved læge Anna Maria er til voksne, som har brug for individuel sparring og støtte til at aktivere indre ressourcer.

Du får:
  • Tid og plads til at mærke ind og skabe kontakt til dit indre barn.
  • Intuitiv tolkning af kort med indre dyr og børn, så du får aktiveret dine indre ressourcer og får hele dig selv med videre.
  • Individualiseret sparring ved læge Anna Maria Olsen med fokus på din situation og de udfordringer du står overfor.
  • Inspirerende og motiverende ord så du kan folde dit fulde potentiale ud på en kreativ måde.
  • E-mail med billeder af kortene fra oplægget med "Ud af mørket ind i lyset" af Britta Baumann.
Din investering:
 • Indre barn kontakt (online)

  Oplæg med 4 kort

  Varighed: 30-45 minutter

  Intropris: 300 kr (normalpris 500 kr)

   

  Indre barn healing (online)

  Oplæg med 7 kort

  Varighed: 45 . 60 minutter

  Intropris: 600 kr (normalpris 800 kr)

   

  Indre barn miniforløb (I bålhytten)

  Forløbet består af 3 konsultationer

  Varighed: 60 minutter per konsultation

  Intropris: 1500 kr (normalpris 2100 kr)

Åbningstider:
 • Fysiske konsultationer i bålhytten

  Følgende tidsrum er åbne for tidsbestilling:

  Tirsdag - fredag 10 - 12

   

  Online kortoplæg over video

  Følgende tidsrum er åbne for tidsbestilling:

  Tirsdag - fredag 13 - 16


Screening for autisme i naturen

Til dig som som er voksen og ønsker en screening for autisme i naturen med kort ventetid.

Vurdering Styrelsen finder dine udtalelser relevante, forklarende og vel-reflekterende over eget faglige virke. Journalerne er fyldestgørende og tidstro. Generelt vurderer styrelsen således, at du udviser tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i dit faglige virke. Fremadrettet Vi vurderer ud fra det fremsendte materiale, at der ikke er behov for at følge din faglige virksomhed længere, hvorfor vi […]

Klienten får:
  • En 5-6 timers konsultation i naturen ved speciallæge i almen medicin Anna Maria Olsen.
  • En skriftlig rapport over e-mail med præcis beskrivelse, konklusion og anbefalinger.
  • En online tilbagemeldingssamtale hvor den skriftlige rapport bliver gennemgået.
Investeringen:
 • Vurderende samtale i naturen:

  Mærk ind om en udvidet screening for autisme ved Anna Maria er noget for dig.

  Pris: 1800 kr (inkl moms) 

   

  Udvidet screening for autisme i naturen:

  Bliv udredt for autisme i naturen ved læge Anna Maria Olsen.

  Pris: 15000 kr (inkl moms) 

Åbningstider:
 • Konsultationerne i naturen foregår med start kl 10 og varer 5-6 timer på hverdage.

   

  Tilbagemeldingssamtalen 14 dage efter konsultationen i naturen kan lægges på hverdage i tidsrummet 13 - 16 


VÆRDIG

Dig som vil genfinde gnisten på en blid og naturlig måde vil kunne få stor glæde af bogen "Værdig"

Kriser kræver fokus på feminine energier I krisesituationer, som dem vi lige nu oplever både i de private økonomier og i det offentlige sundhedssystem, bliver fokus på egenomsorg ofte erstattet af maskulin energi med fokus på effektivitet og kamp. De maskuline energier overtager dagsordenen. Men det er lige præcis i krisesituationer at behovet for at […]

Værdig
 • Værdig er en åben og ærlig fortælling om hvordan dyr og natur har en beroligende effekt på menneskers nervesystem og hvorfor hesteassisteret terapi er en effektiv metode til at styrke den mentale trivsel i Danmark på en blid og naturlig måde.


Konsultationer i naturen

Til dig som søger et naturligt supplement til psykologsamtaler i trygge rammer med tid og plads til dig.

Konsultationer i naturen ved læge Anna Maria er til dig som har, brug for individuel sparring og støtte som et supplement til psykolog.

Klienten får:
  • Et trygt rum med tid og plads til at mærke ind og sætte ord på det klienten mærker, tænker og føler.
  • 2 timer i naturen med tid og plads til at mærke ind og lytte til egen indre visdom.
  • Individualiseret sparring ved læge Anna Maria Olsen med fokus på klientens situation og de udfordringer klienten står overfor.
Investeringen:
 • Enkelt konsultation i bålhytten: 1800 kr inkl moms 

  Enkelt konsultation ude ved hestene: 1800 kr inkl moms 

Åbningstider:
 • Konsultationerne i naturen varer 2 timer med start kl 10 på hverdage.

   

  Tilbagemeldingssamtalen 14 dage efter konsultationen i naturen kan lægges på hverdage i tidsrummet 13 - 16 


Individuelle forløb med hesteassisteret terapi

Til dig som vil arbejde videre i dybden 1:1 ved Anna Maria og hestene for maksimal støtte hele vejen.

Individuelle forløb med hesteassisteret terapi ved læge Anna Maria er til autistiske kvinder med stress, som har brug for sparring og støtte for at genfinde gnisten på en naturlig måde. 

Klienten får:
  • 3 måneder med tid og plads til at mærke ind og finde sine indre ressourcer og kvaliteter frem i sig selv.
  • 6 konsultationer enten fysisk i naturen/bålhytten, ved hestene, online eller en blanding. Klienten bestemmer og vælger selv den fordeling (fysisk/online) der giver mest mening.
  • Individualiseret pakkeløsning med fokus på klientens situation og de udfordringer klienten står overfor.
  • En tryg ramme i naturen så klienten kan arbejde i dybden med sig selv.
  • Mulighed for sparring over e-mail de 3 måneder forløbet varer.
Åbningstider:
 • Du har mulighed for at lægge dine fysiske konsultationer ude ved hestene á 120 minutters varighed i følgende tidsrum:

  Hverdage: 10-12

   

  Online konsultationer á 60 minutters varighed er mulige i følgende tidsrum:

  Hverdage: 13-16

Investeringen:
 • 14 dages pakkeløsning: 2100 kr inkl moms

  3 måneders pakkeløsning: 9000 kr inkl moms

  Der er mulighed for at betale i rater.

   

  Bestil tid til et gratis uforpligtende møde (online) med Anna Maria ved interesse i muligheden for et 1:1 forløb.


Hesteassisteret terapi

Dig som kan selv, vil selv og gør selv, vil kunne få stor glæde af bogen "Hesteassisteret terapi"

Heste hjælper kvinder med angst og stress Hesteassisteret terapi er den første bog om hesteassisteret terapi på dansk. Hesteassisteret terapi er til voksne sensitive kvinder, der som forfatteren selv, er i risiko for at opleve stress og angst. Anna Maria Olsen er uddannet læge og har i sine år som praktiserende læge brugt samtaleterapi til […]

Hesteassisteret terapi
 • Den første bog på dansk om hesteassisteret terapi har set dagens lys.

  Læs i bogen om hvordan du kan bruge naturen og hestene til at styrke din mentale trivsel og lindre tilstande som stress og angst på en blid og naturlig måde. 


Lindring af angst

Hestene støtter mine klienter med at finde ind til angstens kerne, så de kan opløse angst helt naturligt.

Invester i en pakkeløsning med hesteassisteret terapi hvis du har en angst du vil til bunds i, så den opløser sig.

Du får
  • En rejse ind i dig selv, som du har med dig resten af livet.
  • Tid og plads til at arbejde i dybden på 6 fysiske konsultationer i naturen.
  • Bliver holdt til ilden med 6 online videosamtaler.
  • Sparring ved en person som kender vejen og selv har gået den.
  • Støtte ved tilbagefald.
  • Lærer at bruge din angst konstruktivt.
  • Mulighed for ekstraordinær sparring over e-mail ved akutte situationer.
  • En notesbog til at holde styr på dine indsigter og følge med i din egen udvikling.
Investeringen
 • Pakkeløsning med 1:1 konsultationer:

  Varighed: 3 måneder

  Styrk selvværdet og få lindret angst med natur- og hesteassisteret terapi i et individuelt skræddersyet forløb.

  9000 kr (inkl moms) 

  Der er mulighed for månedlige rater.

  Kontakt Anna Maria for at høre mere om dine muligheder.

Åbningstider
 • Klienten har mulighed for at lægge sine fysiske konsultationer ude ved hestene á 120 minutters varighed i følgende tidsrum:

  Hverdage: 10-12

   

  Online konsultationer á 60 minutters varighed er mulige i følgende tidsrum:

  Hverdage: 13-16


Traumer

Hestene hjælper mennesker med at forløse traumer og blokeringer på en naturlig måde.

Invester i en pakkeløsning med hesteassisteret terapi hvis du har traumer og blokeringer du vil forløse.

Du får
  • Skånsom men effektiv sorg- og traumebearbejdning, som du har med dig resten af livet.
  • Tid og plads til at arbejde i dybden på 6 fysiske konsultationer med hestene.
  • Bliver holdt til ilden med 6 online video samtaler.
  • Professionel sparring ved en person som kender vejen ud af frys og mangeårig erfaring med samtaleterapi.
  • Støtte ved tilbagefald, så du kan komme på sporet igen.
  • Lærer at bruge dine skyggesider konstruktivt, så du får hele dig selv med videre og folder dig ud som den fantastiske kvinde du er.
  • Mulighed for ekstraordinær sparring over e-mail ved akutte situationer.
  • En notesbog til at holde styr på dine indsigter og følge med i din egen udvikling.
Investeringen
 • Pakkeløsning med 1:1 konsultationer:

  Bearbejdning af traumer med natur- og hesteassisteret terapi i forløb.

  Varighed: minimum 2 x 3 måneder 

  Pris for 3 måneder: 9000 kr (inkl moms)

  Der er mulighed for månedlige rater.

  Kontakt Anna Maria for at høre mere om dine muligheder.

Åbningstider
 • Klienten har mulighed for at lægge sine fysiske konsultationer ude ved hestene á 120 minutters varighed i følgende tidsrum:

  Hverdage: 10-12

   

  Online konsultationer á 60 minutters varighed er mulige i følgende tidsrum:

  Hverdage: 13-16


Denne hjemmeside bruger cookies, så for at kunne give dig den bedste oplevelse med at bruge siden, skal du acceptere min brug af cookies.   Læs mere