Naturen som medicin

Naturen Som Medicin ligger få km syd for Odense tæt ved Allested-Vejle. Her finder du et sted med tid og plads til at du kan mærke ind og få hele dig selv med videre.

Naturen og hestene beroliger menneskers nervesystem på en blid og naturlig måde gennem en aktivering af det parasympatiske nervesystem.

Når det parasympatiske nervesystem er aktivt, beroliger det et rejst sympatisk nervesystem – også kaldet kamp flugt responset, og du finder hjem i dig selv og skaber balance indefra.

Anna Maria Olsen står sammen med sine heste klar til at støtte dig i at få kontakt til dine egne medfødte kvaliteter og ressourcer.

Tilstande som stress og angst bliver lindret, selvværdet og den mentale trivsel bliver styrket og traumer og sorg bliver bearbejdet uden flere års terapi.

Hvem kan få glæde af Naturen som medicin?

Det som gør Naturen som medicin unik er at Anna Maria er den eneste i Danmark som både er speciallæge i almen medicin og certificeret hesteassisteret terapeut ved Truels Vallø Bisgaard.

Ved at kombinere mangeårig lægefaglige viden og erfaring med personlige erfaringer med stress, angst og traumer har Anna Maria skabt helt nye metoder til at styrke mental trivsel i Danmark.

Anna Maria’s metoder ræsonnerer bedst med dig, som er en kvinde, og elsker at opholde sig i naturen, og som er klar til at gå i dybden med din egen personlige udvikling.

Hvilke problemer kan du få støtte til at få løst?

Vi har alle forskellige udfordringer og tanker om hvad vi vil væk fra eller hvad vi vil hen til.

Derfor tilpasses alle forløb hos Naturen som medicin individuelt til dig og dine udfordringer.

Typiske udfordringer du kan opleve støtte i at finde løsninger til:

Lavt selvværd og usikkerhed 

Stress og udbrændthed

Angst, ængstelighed og bekymringer

Holder fast på fortiden og sidder fast i stagnation

Manglende energi og overblik – overspringshandlinger

Følelsen af at være forkert

Frygten for afvisning

Mangelmentalitet 

Mental mistrivsel – især følelsen af ikke at være god nok

Svært ved at sige nej når du mener nej

Tilsidesætter sig selv for at gøre andre tilfredse (pleaser/offerrollen)

Frustration og vrede

Giv endelig lyd fra dig, hvis du føler dig draget til at arbejde videre med Naturen som medicin.

Udfyld kontaktformularen i bunden af siden ved at besvare spørgsmålene og Anna Maria vil vende tilbage til dig over email med dine muligheder.

Naturen som medicin
LÆS OM ANNA MARIA

KØB BOGEN “HESTEASSISTERET TERAPI”

LÆS OM HESTENE:

Følg min side på Facebook!

Hop ind på Facebook og følg med.


Hesteassisteret terapi er en samtale i naturen mellem mennesker og er et effektivt supplement til at styrke den mentale trivsel i Danmark.

Anna Maria arbejder IKKE med børn og unge, og der tilbyder INGEN ridning hos Naturensommedicin.dk.

Der ydes ingen form for lægekonsultationer eller behandlinger hos Naturensommedicin.dk.

Ved behandlingskrævende fysiske og psykiske sygdomme skal du kontakte relevante specialister. 

Hvis du har specifikke spørgsmål om enhver medicinsk sag, skal du kontakte din læge.

Du bør aldrig forsinke lægehjælp, afvise lægehjælp eller afbryde en igangværende lægebehandling på grund af oplysninger på denne hjemmeside eller ved deltagelse i samtaler/forløb/kurser/workshops.