Naturen som medicin

Naturen som medicin er et supplement til det offentlig sundhedssystem.

Her tilbydes klienterne samtaler og konsultationer i naturen ved speciallæge i almen medicin Anna Maria Olsen.

Blot få km syd for Odense tæt ved Allested-Vejle finder klienterne en tryg ramme med tid og plads til at få sat ord på det de har brug for.

Naturen og hestene beroliger menneskers nervesystem på en naturlig måde gennem en aktivering af det parasympatiske nervesystem.

Når det parasympatiske nervesystem er aktivt, beroliger det et tændt sympatisk nervesystem. Når det sker finder vi hjem i os selv og skaber balance indefra.

Anna Maria se spidskompetence er at støtte voksne kvinder med autisme i at få klarhed over deres indre ressourcer og unikke medfødte kvaliteter, så selvværdet styrkes på en naturlig måde.

Det gør hun ved at skabe et trygt rum med tid og plads til samtaler i bålhytten eller ude ved hestene uden flere ugers ventetid.

Styrelsen for Patientsikkerhed har talt

Styrelsen for Patientsikkerhed har afsluttet sagen hvor en anonym havde lavet en indberetning af Naturen som Medicin.

Kort fortalt drejede sagen sig om at indberetteren syntes Anna Maria’s tilbud og markedsføring var usædvanlig.

Anmelderen ville have svar på om en speciallæge i almen medicin må foretage udredninger af autisme hos voksne i naturen.

Vurdering
Styrelsen finder dine udtalelser relevante, forklarende og vel-reflekterende over eget faglige virke.
Journalerne er fyldestgørende og tidstro.
Generelt vurderer styrelsen således, at du udviser tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i dit faglige virke.

Fremadrettet
Vi vurderer ud fra det fremsendte materiale, at der ikke er behov for at følge din faglige virksomhed længere, hvorfor vi ikke foretager os yderligere i sagen og afslutter denne.

Nu har Anna Maria papir på at det hun foretager sig med konsultationer i naturen er fagligt begrundet og overholder autorisationsloven.

… Og så er det en ret fed blåstempling af Naturen som Medicin, hvor Anna Maria har skabt en ramme hvor hun kan fungere som læge på den måde som giver mening for hende.

Hvem kan få glæde af Naturen som medicin?

Det som gør Naturen som medicin unik er at Anna Maria er den eneste i Danmark som både er speciallæge i almen medicin og certificeret hesteassisteret terapeut ved Truels Vallø Bisgaard.

Ved at kombinere mangeårig lægefaglige viden og personlige erfaringer med autisme, stress, angst og traumer, har Anna Maria skabt helt nye metoder til at styrke mental trivsel i Danmark.

Anna Maria’s metoder ræsonnerer bedst med voksne kvinder indenfor det autistiske spektrum.

Hvilke problemer kan klienter blive støttet i at få løst?

Vi har alle forskellige udfordringer og tanker om hvad vi vil væk fra eller hvad vi vil hen til.

Derfor tilpasses alle forløb hos Naturen som medicin individuelt til klientens udfordringer.

Typiske udfordringer klienterne kommer med:

Lavt selvværd og usikkerhed 

Stress og udbrændthed

Angst, ængstelighed og bekymringer

Holder fast på fortiden og sidder fast i stagnation

Manglende energi og overblik – overspringshandlinger

Følelsen af at være forkert

Mental mistrivsel – især følelsen af ikke at være god nok

Svært ved at sige nej når der menes nej

Frustration og vrede

Giv endelig lyd fra dig, hvis du føler dig draget til at arbejde videre med Naturen som medicin.

Udfyld kontaktformularen i bunden af siden ved at besvare spørgsmålene. Herefter vil Anna Maria vende tilbage til dig over e-mail med dine muligheder.
Naturen som medicin
LÆS OM ANNA MARIA

KØB BOGEN “HESTEASSISTERET TERAPI”

KØB BOGEN “VÆRDIG”

Følg min side på Facebook!

Hop ind på Facebook og følg med.


Hesteassisteret terapi er en samtale i naturen mellem mennesker og er et effektivt supplement til at styrke den mentale trivsel i Danmark.

Anna Maria arbejder IKKE med børn og unge, og der tilbyder INGEN ridning hos Naturensommedicin.dk.

Der ydes ingen form for lægekonsultationer eller behandlinger hos Naturensommedicin.dk.

Ved behandlingskrævende fysiske og psykiske sygdomme skal du kontakte relevante specialister. 

Hvis du har specifikke spørgsmål om enhver medicinsk sag, skal du kontakte din læge.

Du bør aldrig forsinke lægehjælp, afvise lægehjælp eller afbryde en igangværende lægebehandling på grund af oplysninger på denne hjemmeside eller ved deltagelse i samtaler/forløb/kurser/workshops.