Naturen som medicin

Naturen som medicin er et privat supplement til det offentlige sundhedssystem.

Dyr og natur beroliger menneskers nervesystem og reducerer stress og angst på en naturlig måde.

Her tilbydes voksne stressramte og sendiagnosticerede autister konsultationer med samtaler i naturen ved speciallæge i almen medicin Anna Maria Olsen.

Naturen og hestene beroliger menneskers nervesystem på en naturlig måde, så det bliver trygt at tage små skridt af stor betydning.

Det handler om at lytte til sig selv, og sin indre vejledende stemme, for at arbejde hen imod det, som giver en indre følelse af inspiration og glæde.

Anna Marias spidskompetence er at støtte voksne stressramte kvinder og sendiagnosticerede autister i at få klarhed over deres indre ressourcer og unikke medfødte kvaliteter, så selvværdet styrkes på en naturlig måde.

Det gør hun ved at skabe et trygt rum med tid og plads til samtaler i bålhytten eller ude ved hestene uden flere måneders ventetid.

Anna Maria er den eneste i Danmark som både er speciallæge i almen medicin og uddannet hesteassisteret terapeut og har mangeårig erfaring med samtaleterapi mod stress, angst og traumer.

Klienterne tilbydes et gratis online møde for at mærke ind om det Anna Maria tilbyder er et match til dem, og der er mulighed for betaling af individuelle forløb i rater.

Styrelsen for Patientsikkerhed har talt

Styrelsen for Patientsikkerhed har afsluttet sagen hvor en anonym havde lavet en indberetning af Naturen som Medicin.

Kort fortalt drejede sagen sig om at indberetteren syntes Anna Maria’s tilbud og markedsføring var usædvanlig.

Anmelderen ville have svar på om en speciallæge i almen medicin må foretage udredninger af autisme hos voksne i naturen.

Vurdering
Styrelsen finder dine udtalelser relevante, forklarende og vel-reflekterende over eget faglige virke.
Journalerne er fyldestgørende og tidstro.
Generelt vurderer styrelsen således, at du udviser tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i dit faglige virke.

Fremadrettet
Vi vurderer ud fra det fremsendte materiale, at der ikke er behov for at følge din faglige virksomhed længere, hvorfor vi ikke foretager os yderligere i sagen og afslutter denne.

Nu har Anna Maria papir på at det hun foretager sig med konsultationer i naturen er fagligt begrundet og overholder autorisationsloven.

… Og så er det en ret fed blåstempling af Naturen som Medicin, hvor Anna Maria har skabt en ramme hvor hun kan fungere som læge på den måde som giver mening for hende.

Hvad er hesteassisteret terapi?

Som det foregår hos Anna Maria er det relations- og kropsorienteret samtaleterapi, der foregår udenfor hvor vi kan se og være med hestene.

Hesteassisteret terapi på denne måde hviler på tre grundpiller.

I – Hestene er grundlæggende tilstede i hele sig selv
Heste er nærværende i krop og følelser og hviler i sig selv i nuet. Mennesker kan ofte få ubalancer i nervesystemet fordi vi er for meget i vores hoved og i vores tanker og kommer derved ikke i kontakt med vores krops signaler og vores følelser. Sagt på en anden måde: Vi overhører os selv og forsøger at regne det hele ud på tankeplan uden handling eller nærvær i nuet.

I mødet med hestene spejles og stimuleres evnen til at være i kroppen og i følelserne.

I relationen med terapeuten (i dette tilfælde Anna Maria 🙂 ) opstår en vigtig støtte til at opnå større fortrolighed og tryghed til at være nærværende med hele sig gennem tanker, følelser og krop.

Hestene øger evnen til at mærke sig selv og i mødet med terapeuten opnås nye og trygge erfaringer med at mærke og udtrykke sig.

Når mennesker har svære følelsesmæssige tilstande, er en del af prisen at det bliver svært at falde til ro fordi nervesystemet forbliver i alarm.

Hestene kan blive bange, men er samtidig i besiddelse af et nervesystem, der tillader dem at falde til ro og komme sig. Denne evne spejler vi i os ,når vi er sammen med hestene.

Med andre ord: Heste kan hjælpe mennesker med at falde til ro og restituere.

II – Vanskeligheder med tillid til at begå sig og udtrykke sig giver ofte følelser af forkerthed
Hestene evner at møde mennesker uden fordomme, uden afstandtagen, og uden at dømme. Denne oplevelse af at blive mødt præcis som man er, kan være en stærk følelsesmæssig oplevelse af accept.

Når vi oplever følelsen af accept styrkes tilliden og nervesystemet falder til ro.

Hesteassisteret terapi er derfor fantastisk til at ændre oplevelsen af forkerthed til accept af den man er og styrke selvværdet.

III – Hestenes ageren
Når vi er sammen med hestene, gør de noget. Deres handlinger kan ofte være med til at belyse eller sætte en proces i gang hos klienten.

Hestene kommer tæt på, bevæger sig længere væk, er afslappede, urolige, bliver bange, udtrykker tillid, mistillid, nydelse…

Hestenes handlinger og ageren vil, når vi er sammen om at undersøge hvad de gør og hvordan det føles, ofte være en vej ind til det, som udspiller sig inden i klienten. Der bliver en sammenhæng mellem det ydre og det indre og kongruens opstår.

Oplevelsen af, at vores indre verden hænger sammen med den ydre verden, giver en dyb følelse af tilfredshed.

Hvordan foregår hesteassisteret terapi rent praktisk?

Praktisk foregår terapien på den måde, at klienten vælger om vi skal være i bålhytten, inde på folden hos hestene, eller lige på den anden side af hegnet. 

Ingen heste er bundet og kan altså vælge at flytte sig væk fra os hvis det er det, de vil.

Konsultationerne foregår således også på hestenes præmisser.

Vi kan sætte os ved hestene, betragte dem, gå en tur ned i skoven eller sidde i bålhytten. Mulighederne er mange og vi kan gribe det der føles rigtigt i øjeblikket.

Hesteassisteret terapi for voksne – hos Naturen som medicin

Vi arbejder udenfor hvor vi kan være sammen med heste og modtage alt det naturen byder på.

Uanset hvem du er, kan dét at være sammen med hestene, støtte din udvikling.

Oplev hvordan hestene hjælper dig med at komme bedre i kontakt med krop, følelser, og sanser.

Vi drager nytte af hestenes beroligende adfærd (calming signals) og evnen til at afbalancere dig.

Når der kommer bedre balance mellem hoved og krop, bliver der mulighed for at mærke dét som fortrænges. Følelser og behov får plads og nærvær skabes i nuet.

Sammen med hestene oplever klienterne typisk en umiddelbar og et konkret respons på sig selv. Dette skaber grobund for en større erkendelse af egen situation og selvfølelse.

Hvem kan få glæde af Naturen som medicin?

Det som gør Naturen som medicin unik er at Anna Maria er den eneste i Danmark som både er speciallæge i almen medicin og certificeret hesteassisteret terapeut ved Truels Vallø Bisgaard.

Ved at kombinere mangeårig lægefaglige viden og personlige erfaringer med autisme, stress, angst og traumer, har Anna Maria skabt helt nye metoder til at styrke mental trivsel i Danmark.

Anna Maria har stor erfaring med at inspirere sine klienter til at få nye ideer og realisere dem på en fantasifuld eller kunstnerisk måde.

Klienterne få kontakt til deres egen evne til at opfatte verden på nye måder, at finde skjulte mønstre, og dermed skabe nye sammensætninger og løsninger. 

Naturen og dyrene støtter klienterne i at skabe noget nyt, overraskende, og hidtil uset.

Troen på en ide styrkes, så det føles trygt at have en anderledes måde at gøre tingene på, og derved skabes grobund for en nytænkende handling som er helt klientens egen.

Anna Maria er god til at støtte klienterne i at kunne fastholde opmærksomheden, og tage små skridt af stor betydning.

Det handler om at finde modet til at justere på sit hvordan indtil opgaven er løst eller løsningen er fundet. Og der er præcis det Anna Maria er dygtig til at støtte sine klienter i.

Hvilke problemer kan klienter blive støttet i at få løst?

Vi har alle forskellige udfordringer og tanker om hvad vi vil væk fra eller hvad vi vil hen til.

Derfor tilpasses alle forløb hos Naturen som medicin individuelt til klientens udfordringer.

De problemer vi typisk arbejder med under forløb og konsultationer i naturen er:

Omdanne stress og udbrændthed til overskud og livsglæde.

Give slip på behov for kontrol og angst i tillid.

Styrke selvværdet gennem klarhed over indre ressourcer og unikke kvaliteter.

Traumebearbejdning uden retraumatisering.

Klarhed over autisme gennem autismeudredning og sendiagnostik af voksne.

Styrke sociale og kommunikative kompetencer ved autisme.

Anna Maria’s opgave i konsultationerne er at give klienten sparring på de ting klienten bringer frem. Klienterne bliver støttet i at få klarhed over deres indre ressourcer og styrker. Dette medfører at det føles trygt at tage små men betydningsfulde skridt, så drømme kan blive realiseret gennem inspirerede handlinger.

Kontakt

For booking af hesteassisteret terapi, forløb, rådgivning, og 1:1 konsultationer kan det gøres online via Terapeut Booking på siden her: BESTIL TID

Læs mere om muligheden for en gratis online samtale på siden her: GRATIS MØDE

Du kan også vælge at kontakte Anna Maria på e-mailen: kontakt@naturensommedicin.dk

Uanset hvad du vælger, så lover Anna Maria at vende tilbage til dig hurtigst muligt.
Naturen som medicin
LÆS OM ANNA MARIA

KØB BOGEN “HESTEASSISTERET TERAPI”

KØB BOGEN “VÆRDIG”

Følg min side på Facebook!

Hop ind på Facebook og følg med.


Hesteassisteret terapi er en samtale i naturen mellem mennesker og er et effektivt supplement til at styrke den mentale trivsel i Danmark.

Anna Maria arbejder IKKE med børn og unge, og der tilbyder INGEN ridning hos Naturensommedicin.dk.

Der ydes ingen form for lægekonsultationer eller behandlinger hos Naturensommedicin.dk.

Ved behandlingskrævende fysiske og psykiske sygdomme skal du kontakte relevante specialister. 

Hvis du har specifikke spørgsmål om enhver medicinsk sag, skal du kontakte din læge.

Du bør aldrig forsinke lægehjælp, afvise lægehjælp eller afbryde en igangværende lægebehandling på grund af oplysninger på denne hjemmeside eller ved deltagelse i samtaler/forløb/kurser/workshops.