Screening for autisme

Udvidet screening for autisme hos voksne

Screening for autisme i naturen tilbydes til voksne ved speciallæge i almen medicin Anna Maria Olsen.

Step 0 (valgfrit)

Vurderende samtale i naturen (2 timer)

Step 1

Udvidet screening for autisme i naturen (5-6 timer)

Step 2

Modtagelse af en skriftlig rapport til gennemlæsning

Step 3

Tilbagemeldingssamtale (1 time)

Anna Maria anvender de samme specifikke og anerkendte screenings- og testredskaber som psykologer og psykiatere bruger i deres udredninger.

Klienten får afsluttende en skriftlig rapport med præcis beskrivelse af vurderingen samt anbefalinger. Inden den endelige rapport udformes, får klienten den til gennemsyn og har mulighed for at rette evt. faktuelle oplysninger samt kommentere på rapporten.

ca. 14 dage efter samtalen afholdes en online tilbagemeldingssamtale, hvor den skriftlige rapport bliver gennemgået.

Samlet forløb ved udvidet screening for autisme

Det er frivilligt om klienten ønsker en vurderende samtale i naturen inden den udvidede screening. Hvis klienten bare VED at en udvidet screening for autisme i naturen ved Anna Maria er det perfekte match, er der ikke behov for en vurderende samtale.

Den vurderende samtale er tænkt som en ekstra service til klienter som lige vil mærke ind om Anna Maria’s konsultationer er det helt rigtige match.

Vurderende samtale (varighed 2 timer): 1800 kr.

Hvis klienten efter den vurderende samtale vælger at blive screenet for autisme i naturen: 15.000 kr inkl. rapport og tilbagemelding.

Vurderende samtale i naturen

Anna Maria, som er speciallæge i almen medicin og hesteassisteret terapeut, skaber en tryg ramme i naturen hvor klienten kan mærke ind om konsultationer i naturen er et match.

Anna Maria giver klienterne sparring ud fra de problemstillinger, som de fortæller om, og støtter klienterne i hvordan de kan gå videre.

Når klienterne har mistanke om, at de ligger indenfor det autistiske spektrum, er der ofte stor sandsynlighed for, at de efter den vurderende samtale går videre til en udvidet screening.

Anna Maria tager stilling til, om der også er fagligt belæg for din mistanke, eller der kan være andre hypoteser, eller noget helt tredje på spil.

Ved den vurderende samtale får klienten en faglig vurdering i forhold til sit ærinde, og uanset om klienten går videre med udredning eller ej, gives klienterne anbefalinger i forhold til de problemstillinger de oplever.

Det er klienten, som efter den vurderende samtale vælger, hvordan han eller hun ønsker at gå videre.

Den vurderende samtale er klientens mulighed for at få klarhed over om en udvidet screening ved Anna Maria er det rigtige match.

Den vurderende samtale varer 2 timer: 1800 kr. inkl. journalnotat.

Beløbet betales forud via linket her: Hesteassisteret vurderende samtale i naturen

Den vurderende samtale er ikke et krav, men en mulighed for at mærke ind om Anna Maria er det helt rigtige match inden klienten investerer i en udvidet screening i naturen.

Udvidet screening for autisme
Konsultationen foregår i bålhytten, naturen omkring hestefoldene og evt inde på folden ved hestene. Det er frivilligt om man vil ind på folden til hestene.

Til konsultationen anbefales det at klienten inviterer en forælder, ældre søskende eller en omsorgsperson, som kan støtte klienten i at huske tilbage på de tidlige barneår. Dette er ikke et krav, men selve screeningen bliver mere præcis når Anna Maria får oplysninger om udviklingen i den tidlige barndom med særligt fokus på adfærd i alderen 4-5 år.

Den udvidede screening varer 5-6 timer: 15.000 kr. inklusiv en skriftlig rapport og tilbagemeldingssamtale.

Beløbet betales i forbindelse med opstart af udredningen via linket her: Udredning af autisme hos voksne

Tilbagemelding
14 dage efter udredningen mødes klienten med Anna Maria online i en tilbagemeldingssamtale.

Tilbagemeldingen uddyber vurderinger, konklusion og anbefalinger fra den udvidede screening.

Til denne samtale er klienterne meget velkommen til at invitere de personer med, som de har lyst skal deltage sammen med dem.

Tilbagemeldingen foregår virtuelt i et lukket rum, som klienten får adgang til ved tilmelding til en udvidet screening i naturen.

Tilbagemeldingen varer 1 time.

Styrelsen for Patientsikkerhed har talt

Styrelsen for Patientsikkerhed har afsluttet sagen hvor en anonym havde lavet en indberetning af Naturen som Medicin.

Kort fortalt drejede sagen sig om at indberetteren syntes Anna Maria’s tilbud og markedsføring var usædvanlig, og ville have svar på om man som speciallæge i almen medicin må foretage udredning af autisme hos voksne i naturen ude ved hestene.

Vurdering
Styrelsen finder dine udtalelser relevante, forklarende og vel-reflekterende over eget faglige virke.
Journalerne er fyldestgørende og tidstro.
Generelt vurderer styrelsen således, at du udviser tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i dit faglige virke.

Fremadrettet
Vi vurderer ud fra det fremsendte materiale, at der ikke er behov for at følge din faglige virksomhed længere, hvorfor vi ikke foretager os yderligere i sagen og afslutter denne.

Nu har Anna Maria papir på at det hun foretager sig med konsultationer i naturen er fagligt begrundet og overholder autorisationsloven.

… Og så er det en ret fed blåstempling af Naturen som Medicin, hvor Anna Maria har skabt en ramme hvor hun kan fungere som læge på den måde som giver mening for hende.
screening for autisme
Bellis arbejder med en klient og gør sit for at klienten får forløst spændingerne i nervesystemet.
LÆS MERE OM UDVIDET SCREENING FOR AUTISME I NATUREN

LÆS MERE OM LINDRING AF ANGST

LÆS MERE OM ANNA MARIA

TIL FORSIDEN

Denne hjemmeside bruger cookies, så for at kunne give dig den bedste oplevelse med at bruge siden, skal du acceptere min brug af cookies.   Læs mere