Screening for autisme

Udvidet screening for autisme hos voksne

Screening for autisme i naturen tilbydes til voksne ved speciallæge i almen medicin Anna Maria Olsen.

Step 0

Gratis uforpligtende samtale online

Step 1

Udvidet screening for autisme i naturen (5-6 timer)

Step 2

Modtagelse af en skriftlig rapport til gennemlæsning

Step 3

Tilbagemeldingssamtale (1 time)

Anna Maria anvender de samme specifikke og anerkendte screenings- og testredskaber som psykologer og psykiatere bruger i deres udredninger.

Klienten får afsluttende en skriftlig rapport med præcis beskrivelse af vurderingen samt anbefalinger. Inden den endelige rapport udformes, får klienten den til gennemsyn og har mulighed for at rette evt. faktuelle oplysninger samt kommentere på rapporten.

ca. 14 dage efter samtalen afholdes en online tilbagemeldingssamtale, hvor den skriftlige rapport bliver gennemgået.

Samlet forløb ved udvidet screening for autisme

Gratis uforpligtende samtale

Anna Maria tilbyder en gratis uforpligtende samtale til alle klienter som overvejer at blive screenet for autisme.

Det gør hun fordi hun vil sikre sig at kemien er der og at en autismescreening kunne være relevant for klienten.

Anna Maria kan vurdere om der er fagligt belæg for mistanken om autisme, eller der kan være andre hypoteser, eller noget helt tredje på spil.

Hvis Anna Maria under samtalen vurderer at det kunne være relevant med en autismeudredning er det klienten, som træffer beslutningen om der ønskes et samarbejde eller ej.

Den uforpligtende samtale er klientens mulighed for at få klarhed over om en udvidet screening ved Anna Maria er det rigtige match.

Udvidet screening for autisme
Konsultationen foregår i bålhytten, naturen omkring hestefoldene og evt inde på folden ved hestene. Det er frivilligt om man vil ind på folden til hestene.

Til konsultationen anbefales det at klienten inviterer en forælder, ældre søskende eller en omsorgsperson, som kan støtte klienten i at huske tilbage på de tidlige barneår. Dette er ikke et krav, men selve screeningen bliver mere præcis når Anna Maria får oplysninger om udviklingen i den tidlige barndom med særligt fokus på adfærd i alderen 4-5 år.

Den udvidede screening varer 5-6 timer.

Skriftlig rapport

Efter konsultationen med udredning udarbejder Anna Maria en skriftlig rapport.

Denne rapport sendes over e-mail til klienten til gennemlæsning med mulighed for rettelser inden tilbagemeldingssamtalen.

Klienten har typisk rapporten i hænde ugen efter konsultationen i naturen.

Tilbagemelding
14 dage efter udredningen mødes klienten med Anna Maria online i en tilbagemeldingssamtale.

Tilbagemeldingen er en gennemgang af den skriftlige rapport hvor vurderinger, konklusion og anbefalinger uddybes.

Til denne samtale er klienterne meget velkommen til at invitere de personer med, som de har lyst skal deltage sammen med dem.

Tilbagemeldingen foregår virtuelt i et lukket rum, som klienten får adgang til ved tilmelding til en udvidet screening i naturen.

Tilbagemeldingen varer 1 time.

Styrelsen for Patientsikkerhed har talt

Styrelsen for Patientsikkerhed har afsluttet sagen hvor en anonym havde lavet en indberetning af Naturen som Medicin.

Kort fortalt drejede sagen sig om at indberetteren syntes Anna Maria’s tilbud og markedsføring var usædvanlig, og ville have svar på om man som speciallæge i almen medicin må foretage udredning af autisme hos voksne i naturen ude ved hestene.

Vurdering
Styrelsen finder dine udtalelser relevante, forklarende og vel-reflekterende over eget faglige virke.
Journalerne er fyldestgørende og tidstro.
Generelt vurderer styrelsen således, at du udviser tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i dit faglige virke.

Fremadrettet
Vi vurderer ud fra det fremsendte materiale, at der ikke er behov for at følge din faglige virksomhed længere, hvorfor vi ikke foretager os yderligere i sagen og afslutter denne.

Nu har Anna Maria papir på at det hun foretager sig med konsultationer i naturen er fagligt begrundet og overholder autorisationsloven.

… Og så er det en ret fed blåstempling af Naturen som Medicin, hvor Anna Maria har skabt en ramme hvor hun kan fungere som læge på den måde som giver mening for hende.
screening for autisme
Bellis arbejder med en klient og gør sit for at klienten får forløst spændingerne i nervesystemet.
LÆS MERE OM AUTISME OG STRESS

LÆS MERE OM UDVIDET SCREENING FOR AUTISME I NATUREN

LÆS MERE OM LINDRING AF ANGST

LÆS MERE OM ANNA MARIA

TIL FORSIDEN

Denne hjemmeside bruger cookies, så for at kunne give dig den bedste oplevelse med at bruge siden, skal du acceptere min brug af cookies.   Læs mere