Priser

Prisoversigt

Her er en oversigt over de forskellige priser:

Priser på “gør-det-selv”

  • * Bog – Hesteassisteret terapi: 250 kr plus fragtKØB HER
  • * Bog – VÆRDIG: 300 kr plus fragtKØB HER
  • * Online kursus – Genfind gnisten på en naturlig måde: 750 krKØB HER
Priser på konsultationer i naturen

  • * Vurderende samtale i naturen: 1800 krLÆS MERE
  • * (Pakkeløsning 14 dage) Konsultation i naturen: 4500 kr LÆS MERE
Priser på forløb og større pakkeløsninger:

  • * (Pakkeløsning) Udvidet screening for autisme af voksne: 15.000 krLÆS MERE
  • * (Pakkeløsning) Forløb med natur- og hesteassisteret terap: 21.000 krLÆS MERE
Gratis

* PDF guide: 5 naturlige metoder til at genfinde gnisten – DOWNLOAD HER

Alle priser i oversigten er inklusiv moms.

Lægehenvisning

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen. Det betyder, at du ikke kan få tilskud fra den offentlige sygesikring, selvom du har en henvisning fra lægen.

De klienter jeg modtager er private klienter.

Muligheder for tilskud

Der er ikke mulighed for at få tilskud.

Afbud

Bliver du forhindret i at møde op til den aftalte tid, bedes du melde afbud senest 24 timer før aftalt tid. Afbud modtaget senere vil blive afregnet med fuld pris.

Priser
Matrix hilser på en klient
Og så lidt kedeligt og praktisk:

Håndtering af persondata

Når du indgår i et samtaleforløb hos mig, er der nogle rammer, der er gældende på følgende områder:

Tavshedspligt

Som læge har jeg tavshedspligt om det klienterne fortæller under vores samtaler.

Journalpligt

Det er lovpligtigt, at lægen noterer og opbevarer oplysninger om dig vedrørende sociale og helbredsmæssige forhold, der har betydning for vurdering og behandling.

Personoplysninger

Jeg noterer og opbevarer oplysningerne med det formål at yde en god behandling af dig under forløbet, og endvidere at kunne gennemføre de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Der noteres således oplysninger om dig til afregningsformål. Oplysningerne bliver opbevaret sikkert og fortroligt.

Videregivelse af oplysninger

Helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger vil kun blive videregivet med dit samtykke.

Oplysninger, der er registreret til afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i den udstrækning, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Oplysningspligt og underretningspligt

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg som læge oplysningspligt i forhold til at forebygge skaden. Ved alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har en læge underretningspligt.

Hvor længe opbevares oplysningerne

Din journal slettes normalt 5 år efter seneste notering.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares, så længe det er nødvendigt.


Denne hjemmeside bruger cookies, så for at kunne give dig den bedste oplevelse med at bruge siden, skal du acceptere min brug af cookies.   Læs mere