Autismens styrker i voksenalderen

Autismens styrker træder mere og mere i kraft i takt med alderen.

CENTRALE PUNKTER

  • Autismens styrker er individuelle.
  • Ikke alle voksne med autistiske træk har de samme styrker.
  • Livserfaring og personlig udvikling spiller en stor rolle.
  • Dyr kan støtte autister i at finde sine indre ressourcer og styrker.
Her på det seneste har jeg set mange opslag på de sociale medier hvor det er tydeligt at mange autister diagnosticeret i en voksen alder ikke ser styrken i deres træk.

Det fik mig til tasterne, for at støtte andre mennesker i at få klarhed over deres indre ressourcer. At få klarhed over indre ressourcer og styrker er et af mine store ekspertiseområder.

Ved siden af mit arbejde som speciallæge i almen medicin ved Hejdoktor.dk, har jeg også en sidebeskæftigelse som hesteassisteret terapeut i virksomheden Naturen Som Medicin.

Mit speciale er behandling af stress, angst- og angst problematikker, især hos kvinder med autistiske træk. Og i tråd med mine indsigter er her nogle ting, jeg har lært:

Autismens styrker er individuelle og ofte forskellige.

Det er som sådan ikke superkræfter jeg taler om her. Det er mere skjulte egenskaber som kan bruges til at styrke de sider som halter lidt efter.

Autismens kerneområder

Det er vigtig for mig at nævne at autisme er en kompleks hjerneudviklingstilstand. Symptomer og sværhedsgrader kan variere betydeligt fra person til person.

Dette afsnit er blot tænkt som en generel oversigt over de primære kerneområder for autisme.

De tre kerneområder, der er forbundet med autisme, inkluderer:
Begrænsede og gentagende adfærdsmønstre:
Individer med autisme har ofte gentagne interesser, rutiner og adfærdsmønstre.

Vi kan have tendens til at blive meget fokuserede på specifikke emner eller aktiviteter og kan have svært ved at ændre vores rutiner eller håndtere ændringer i vores miljø.

Kommunikationsvanskeligheder:
Mange mennesker med autisme har svært ved at kommunikere verbalt eller nonverbalt.

Vi kan have begrænset eller forsinket sprogudvikling og kan have udfordringer med at forstå og bruge nonverbale kommunikationsformer som ansigtsudtryk, gestus og kropssprog.

Social interaktion:
Deling af sociale interaktioner og opbygning af sociale relationer er ofte udfordrende for personer med autisme.

Vi kan have svært ved at forstå og svare på sociale cues og kan derfor opleve vanskeligheder med at danne og vedligeholde venskaber og relationer.

De tre kerneområder refererer til de primære vanskeligheder og karakteristika forbundet med autismespektrumforstyrrelse (ASF).

Det er her kæden hopper af for mig.

Hvorfor kun fokusere på autismens karakteristika som vanskeligheder og dermed svagheder?

Hvorfor ses de tre kerneområder ikke som autismens styrker?

Ja, autister har forskellige udfordringer, men det betyder ikke at de autistiske træk ikke samtidigt kan være styrker, som kan bruges til at arbejde med vores udfordringer.

Ens største styrker vil ofte være ens største svagheder.

Det er noget af en påstand jeg kom med der, men hæng på lidt endnu.

Hvis ovenstående udsagn er sandt, så betyder det også at ens største svagheder vil kunne være ens største styrker.

Lad mig belyse indsigten med brug af de tre karakteristika, så det står tydeligt frem hvad jeg mener.

Autismens styrker og svagheder

Autisme er som en mønt. Der er to sider. Tilsammen danner de to sider en mønt.

De er begge sider, men uden den ene side ville der ikke være en mønt. Kun en halv mønt.

Hvad vi kalder de to sider er op til os.

I sig selv er siderne neutrale og afgrænser blot det vi kalder mønten.

Sådan er det også med autisme. Her er det de tre karakteristika, som udgør afgrænsningen for hvad der er autisme. Men som med mønten kan den betragtes fra to ligeværdige sider.

Lad os kalde den ene side styrker og den anden svagheder eller vanskeligheder der til sammen danner rammen for autismen som helhed.

Begrænsede og gentagende adfærdsmønstre:
Kan ses som autismens styrker ved at bruge ord som vedholdenhed, tryghed og passion.

Individer med autisme har ofte gentagne interesser, rutiner og adfærdsmønstre.

Hvorfor ses det som en svaghed at vi kan have en tendens til at blive meget fokuserede på specifikke emner eller aktiviteter?

For at kunne gå i dybden med emner og aktiviteter, som vi mærker passion omkring, skaber tryghed, og tryghed er en god ting.

Hvorfor gøres det forkert at blive utryg, når rutiner skal ændres eller der sker uventede forandringer?

Og kan denne vedholdenhed og evne til at gå i dybden med ting ikke bruges til netop at styrke de svagere sider?

Vedholdenhed for mig er en kæmpe styrke som hjælper mig med at følge opgaver til dørs uden at give op undervejs. Det er da en fantastisk egenskab som kan bruges konstruktivt.

Med vedholdenhed kan ryge over og blive stædighed og dermed en svaghed.

Vedholdenhed uden løbende justeringer af “hvordan” bliver til stædighed og stagnation.

Vedholdenhed handler ikke for mig om at holde stædigt fast i “hvordan”, men at holde fast i “hvad” og “hvorfor” for at nå det resultat eller udfald jeg går efter.

Hvis noget ikke virker som jeg forventer, justerer jeg blot mit “hvordan” og bliver ved med at justere indtil min “hvad” eller “hvorfor” er opfyldt, løsningen er fundet eller mål nået.

Hvorfor justere på noget som virker eller skaber tryghed?

Kommunikationsvanskeligheder:
Kommunikation er for mig både at tale og lytte. Eller sagt på en anden måde. At udtrykke sig og justere sit udtryk ved også at lytte.

Bare fordi man måske ikke er en ørn til at forstå og bruge nonverbale kommunikationsformer betyder det ikke at man ikke er god til at lytte og observere. Og ovenikøbet bemærke detaljer andre ikke ser.

Vi udvikler os igennem hele livet og hvis du som jeg er vedholdende, så kan denne vedholdenhed bruges til at styrke og samle erfaringer indenfor kommunikative udfordringer.

Det handler om at erkende sine præferencer. Nogle mennesker foretrækker at kommunikere på skrift, mens andre ynder at kommunikere face to face.

Den ene kommunikationsform er ikke mere værd end den anden. Det er stadig kommunikation så længe man både udtrykker sig og lytter.

Musik og kunst kan ses som kommunikation af for eksempel følelser og stemninger.

At bruge sin kreativitet og skaberkraft til at udtrykke sig er for mig den ypperligste form for kommunikation.

Social interaktion:
Som autist har jeg altid følt mig socialt kluntet og forkert.

Følelsen af at føle sig forkert er det samme som skam.

Hvorfor skal det være skamfuldt at være sig sit autistiske selv?

Sunde relationer
Det er ikke fordi vi som autister ikke kan opbygge sociale relationer eller vedligeholde venskaber.

Jeg har for eksempel været gift i 21 år.

Det skriver jeg ikke for at prale, men for at belyse at sociale relationer som bygger på accept af hinandens gode og mindre gode sider.

Det sjove her er at mit forhold til min mand er blevet styrket af at jeg fik min autismediagnose.

Nu forstår han bedre hvorfor jeg er som jeg er og hvorfor nogle ting er vanskelige for mig, og vi kan grine af det sammen.

Den type sociale relationer er værd at samle på. Derimod er jeg færdig med at føle mig forkert over at give slip på venskaber og relationer hvor jeg bliver brugt som dørmåtte eller bliver dolket i ryggen.

Giv slip på relationer som dræner
Der er for mig intet forkert i at give slip på relationer som ikke kan acceptere mig for den jeg er.

Dog er der fortsat et stort potentiale for udvikling af mine sociale færdigheder, fordi jeg ofte utilsigtet kan såre andre, og det ønsker jeg at styrke.

Når vi som autister vil styrke vores sociale færdigheder er det min erfaring at dyr kan være en stor støtte.

Har jeg ret i at det er nemmere at være sammen med dyr og kommunikere med dyr end mennesker?

Det betyder altså at vi som autister besidder evnen til både at kommunikere og skabe sociale relationer med andre individer. Det er da sejt som bare pokker!

Dyr kan således være en kæmpe støtte for mennesker med autisme og hjælpe autister med at styrke både kommunikative, sociale færdigheder og relationer til andre mennesker.

5 typiske autistiske styrker

Der er mange potentielle styrker ved at være voksen med autistiske træk.

Her kommer min liste af de 5 største autistiske styrker efter min mening.

Dybtgående viden og fokuseret interesse:
Mange voksne med autistiske træk udvikler en dyb og specialiseret viden inden for deres interesseområder.

Denne fokuserede interesse kan være en stor styrke på arbejdspladsen eller i uddannelsen, hvor vi kan give værdifulde inputs og ekspertise.

Systematisk tænkning:
Mange voksne med autistiske træk har en naturlig evne til at tænke systemisk og analysere information på en detaljeret måde.

Dette kan være en styrke i arbejdsopgaver, der kræver problemidentifikation og løsning, samt organisering af komplekse opgaver.

Kreativitet og anderledes perspektiver:
Autistiske voksne har ofte en unik måde at tænke på, hvilket kan føre til innovative og kreative input.

Vi kan se verden på en anden måde og bidrage med nye ideer og perspektiver.

Evne til at fokusere på detaljer:
Mange voksne med autistiske træk har en stærk evne til at observere detaljer, som andre måske overser. Dette kan være en styrke i opgaver, der kræver præcision og opmærksomhed overfor detaljer.

Ærlighed og autenticitet:
Autistiske voksne er ofte meget ærlige og autentiske i deres adfærd og kommunikation.

Dette kan være en styrke i relationer til andre, hvor vi bliver anset som pålidelige og troværdige.

Disse styrker er dog individuelle, og det er vigtigt at bemærke, at ikke alle voksne med autistiske træk har de samme styrker.

Accepter autismens styrker

Nøglen i at blive en autist som hviler i sig selv er at acceptere autismens styrker.

Men ikke nok med det. Det handler også om at bruge sine styrker konstruktivt til at øve sig i at udvikle sine færdigheder indenfor de områder, hvor styrkerne fortsat opleves som udfordringer.

Vær nysgerrig på dine udfordringer

Den sidste indsigt jeg vil dele med dig i denne omgang omkring autismens styrker er, at du har brug for at være opmærksom på din tankegang.

Modgang, vanskeligheder og udfordringer er muligheder for at opøve og tillære sig nye færdigheder.

Ved at være nysgerrig på hvorfor dine udfordringer spænder ben for dig og stille dig selv spørgsmål, kan du på en naturlig måde bruge dine styrker til at styrke dine mindre stærke sider.

Læn dig ind i din nysgerrighed. Her kan vi kan lære af børn.

Børn har alle grunde til at være bange men alligevel vinder nysgerrigheden ofte over frygten.

Pro tip: Når du siger til dig selv “Det er også mig der er forkert” så vælg at bruge vendingen “Jeg vælger at være nysgerrig på hvorfor jeg føler mig forkert ” i stedet for. Du vil takke mig senere.

Omgiv dig med dyr og mennesker, du holder af, og som holder af dig.

Giv dig selv meningsfulde projekter. Gerne projekter som får dig til at bruge dine autistiske kvaliteter som styrker.

Du er lige som du skal være og indeholder alle de kvaliteter du har brug for til at være dig.

LÆS MERE OM ANNA MARIA
HENT PDF-GUIDEN “NATURLIG LIVSGLÆDE” FOR 0 KR
Andre blogindlæg der kunne have din interesse

Denne hjemmeside bruger cookies, så for at kunne give dig den bedste oplevelse med at bruge siden, skal du acceptere min brug af cookies.   Læs mere