Senautisme kort fortalt

Senautisme er et nyt begreb som dækker over mennesker som har fået stillet en diagnose indenfor det autistiske spektrum i voksenalderen.

Det vil sige at senautisme er autisme eller en autismespektrumforstyrrelse også kaldet ASF.

Hvad er ASF

ASF er en fællesbetegnelse for alle diagnoserne der ligger inden for autismespektret.

Det er en neurologisk baseret, gennemgribende udviklingsforstyrrelse karakteriseret ved udtalte svækkede sociale interaktioner og verbal samt nonverbal kommunikation, indsnævrede interesser og repetitiv adfærd.

Manifestationer og autistiske træk viser sig i barneårene.

Med den nye klassifikation anvendes betegnelsen autisme ofte som et synonym for autismespektrumforstyrrelse.

ASF er således en gruppe af gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

En udviklingsforstyrrelse er biologisk betinget og skyldes en afvigende udvikling i hjernen i forhold til den normale udvikling.

Under paraplyen ASF finder vi:
  • Infantil autisme.
  • Atypisk autisme.
  • Aspergers syndrom.
  • Anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse (GUA)

De kan alle være kombineret med eller uden opmærksomhedsforstyrrelser som ADD og ADHD.

Aspergers Syndrom er for eksempel en medfødt gennemgribende mental udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret.

Aspergers Syndrom er karakteriseret ved tre kerneområder, hvis symptomer er;
  • nedsat social funktion/interesse
  • tvangs præg og svært ved forandringer
  • særlige interesser
Det der i sin tid skilte Aspergers Syndrom ud fra de andre autismediagnoser er at Aspergers typisk debuterer med deres autistiske træk lidt senere i barneårene omkring 5-7 års alderen og derfor ikke passede ind under autisme diagnosen hvor de autistiske træk er til stede inden 3 års alderen.

Hvordan stilles diagnosen senautisme

Diagnosen senautisme stilles kun i voksenalderen fordi det drejer sig om sendiagnostik af en autismespektrumforstyrrelse.

Autistiske træk er tilstede fra barndommen men diagnosen bliver først stillet i voksenalderen..

De fleste bliver udredt ved en psykiater, men flere og flere psykologer og andre fagprofessionelle sundhedspersoner tilbyder også udredning af senautisme.

Diagnostik af autisme hos voksne foregår typisk over et semistruktureret interview over flere timer. Herefter udarbejdes en skriftlig rapport som til sidst gennemgås sammen med patienten/klienten.

Udredningen kan foregå både i offentligt og privat regi. Der kan dog være meget lang ventetid indenfor det offentlige, så flere og flere benytter sig af den private mulighed for udredning.

Hos Naturen som Medicin bliver klienterne udredt i naturen og ude ved hestene ved Anna Maria Olsen som er speciallæge i almen medicin.

Styrelsen for Patientsikkerhed har talt
Styrelsen for Patientsikkerhed har i efteråret 2022 udført en grundig gennemgang af Anna Marias journaler og arbejdsgange. Det har de gjort for at vurdere hendes faglige kvalifikationer for at udrede autisme hos voksne.

Sagen startede på baggrund af en anonym indberetning af Anna Maria til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Anmelderen ville have svar på om en speciallæge i almen medicin må foretage udredninger af autisme hos voksne i naturen.

Styrelsen for Patientsikkerhed afsluttede sagen med følgende skrivelse:

Styrelsen finder dine (Anna Marias) udtalelser relevante, forklarende og vel-reflekterende over eget faglige virke.
Journalerne er fyldestgørende og tidstro.
Generelt vurderer styrelsen således, at du (Anna Maria) udviser tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i dit faglige virke.

Fremadrettet
Vi vurderer ud fra det fremsendte materiale, at der ikke er behov for at følge din faglige virksomhed længere, hvorfor vi ikke foretager os yderligere i sagen og afslutter denne.

Hvad kan vi som voksne bruge en senautisme til

Anna Maria ser diagnosen som en mulighed for dybere personlig forståelse og udvikling.

Diagnosen er således et redskab til selvudvikling.

Når vi får klarhed over både vores udfordringer og vores indre ressourcer, bliver det nemmere at skabe et liv hvor man hviler i sig selv.

Anna Maria er selv diagnosticeret indenfor det autistiske spektrum i en alder af 40+ og det har givet hende klarhed over hendes ressourcer og hvilke færdigheder hun har brug for at udvikle videre på.

Anna Maria glad for at det hele er blandet sammen i en stor ASF-gryde.

Både fordi det letter autismeudredningen af voksne og fordi det ikke handler om hvilken autismediagnose man har, men hvordan man bruger sine medfødte unikke kvaliteter til at balancere sit liv og styrke den mentale trivsel på en naturlig måde.

Denne hjemmeside bruger cookies, så for at kunne give dig den bedste oplevelse med at bruge siden, skal du acceptere min brug af cookies.   Læs mere